Τα μαθήματα είναι για τους φοιτητές που επιλέγουν να συνεχίσουν το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους χωρίς διατριβή.