Περιλαμβάνει Διαλέξεις γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. Προσκεκλημένων Ομιλητών) καθώς και χρήσιμο υλικό για την διατριβή