Λόγοι πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών

Κάποιοι λόγοι μπορεί να λειτουργήσουν πιο θετικά και παρακινητικά από ότι κάποιοι άλλοι, και να βάλουν τα θεμέλια για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Συνήθεις λόγοι μπορεί να είναι:

  • Με ενδιαφέρει να εξειδικευτώ και να προχωρήσω στο γνωστικό μου αντικείμενο. Αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να αποφασίσει κάποιος να συνεχίσει τις σπουδές του και μπορεί να λειτουργήσει υποκινητικά. Είμαστε καλοί σε κάτι που αγαπάμε και το οποίο μας ενδιαφέρει. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό για το ίδιο το άτομο να εξετάσει κατά πόσο η απόφασή του να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές συνάδει και με τα γενικά επαγγελματικά του σχέδια και να την εντάξει στο γενικό σχέδιο ζωής του.
  • Μου χρειάζονται μεταπτυχιακές σπουδές για να εξελιχθώ επαγγελματικά στο αντικείμενο που έχω επιλέξει. Πολύ συχνά για να εισέλθει ή για να εξελιχθεί κάποιος σε ένα επάγγελμα, χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση την οποία δεν παρέχουν οι βασικές σπουδές του. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει κάνει οικονομικές σπουδές και θέλει να εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να χρειάζεται να εξειδικευτεί στα Διεθνή Οικονομικά.
  • Θα βρω πιο εύκολα δουλειά. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των εργοδοτών που επιθυμούν ή απαιτούν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θεωρώντας ότι εξασφαλίζει τα επιθυμητά τυπικά προσόντα και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Είναι γεγονός ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να κάνουν την εύρεση εργασίας πιο εύκολη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους μία θέση εργασίας.
  • Θα με βοηθήσει να μεταπηδήσω σε ένα καινούργιο επάγγελμα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες το άτομο θέλει να αλλάξει κατεύθυνση στις σπουδές του ή να προσανατολιστεί σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Μπορεί στην περίπτωση αυτή να στηριχθεί στις βασικές του σπουδές και να τις συνδυάσει με ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει κάνει φιλολογικές σπουδές, μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ή κάποιος άλλος που έχει σπουδάσει υπολογιστές, να θέλει να ασχοληθεί με τη διδακτική των υπολογιστών ή με τη βιοτεχνολογία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί προσοχή στα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις στη χώρα μας, καθορίζονται από το βασικό πτυχίο
  • Δεν θέλω ακόμα να μπω στην αγορά εργασίας – θέλω να παρατείνω τη φοιτητική μου ζωή. Το μεταπτυχιακό δεν θα βοηθήσει απαραίτητα το άτομο να προσανατολιστεί και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Πριν αποφασίσει να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές θα ήταν καλό για το άτομο αυτό να αναζητήσει υποστήριξη, να επαναξιολογήσει την εκπαιδευτική του πορεία και να ξεκινήσει να διαμορφώνει το σχέδιο ζωής του. Αν πάλι αποφασίσει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το διάστημα αυτό και να διερευνήσει τις προοπτικές που του ανοίγονται στη σταδιοδρομία του.
  • Κάποιος καθηγητής ή φίλος με ενθάρρυνε να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η απόφαση για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να είναι μία προσωπική απόφαση η οποία να πηγάζει από το ίδιο το άτομο και να συνάδει με τα γενικότερα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά του σχέδια. Συχνά οι επιρροές φίλων και άλλων σημαντικών ανθρώπων, μπορεί να λειτουργήσουν παρακινητικά και υποδείξουν νέες κατευθύνσεις. Προηγουμένως όμως, θα πρέπει να έχει εξετάσει κανείς αν οι νέοι αυτοί δρόμοι που του προτείνουν, ταιριάζουν με την προσωπικότητα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τις υπόλοιπες επιλογές που έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι την τελική ευθύνη της απόφασης που πήρε, την έχει ο ίδιος!


Last modified: Sunday, 13 March 2016, 10:51 PM