ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Με το παρακάτω ερωτηματολόγιο προσπαθούμε να δούμε τις απόψεις των Φοιτητών σχετικά με το μάθημα της πρακτικής στα σχολεία. Παρακαλούμε πολύ κυκλώστε το νούμερο που αντιστοιχεί στην απάντησης σας για κάθε ερώτηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, απαντήστε ελεύθερα αυτό που σας αντιπροσωπεύει.

Υπάρχουν 11 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο