ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Καρυές, Τρίκαλα

Mail

info-pe@pe.uth.gr

Τηλέφωνο

+30 24310 47000

Fax

+30 24310 47042

Φόρμα Επικοινωνίας